AKTUALITY

Leden 2024 - Aktualita z měření

Kvalita ovzduší s přituhující zimou se zhoršuje bohužel i u nás. Bohužel v okolí Prahy jsou všechny stanice nadlimitní a je dobré omezit pohyb venku na nezbytně nutnou dobu. Například na stanici Obecní úřad Zdiby byla včera naměřena koncentrace PM10 přes 200 ug/m3 což je více než 4násobek limitu. Doufejme, že smog nebude trvat dlouho.

Instalujeme senzory

S příchodem topné sezóny instalujeme v průběhu listopadu 2023 senzory prašnosti na všech vytipovaných lokalitách projektu. Okamžitě spouštíme provoz. První výsledky s vámi budeme brzy sdílet na stránkách smartenvi.eu, kde se nachází pro srovnání i data z dalších projektů. Velice si vážíme aktivního zájmu všech zapojených obcí a měst po celé republice, díky kterým můžeme být součástí sběru dat v celorepublikovém měřítku.

Začínáme s projektem

Na počátku léta roku 2023 jsme úspěšně dokončili výběrové řízení na dodavatele technologií a prací pro náš projekt. Vítěznou firmou se stala společnost ENVItech Bohemia s.r.o., která ihned přistoupila k přípravné fázi projektu.

Přejít nahoru