LOKALITY

Měření probíhá v severní části Středočeského kraje, mezi soutokem řeky Labe a Vltavy. Tuto oblast charakterizuje převážně rovinatý terén s venkovskými sídly, kde má významný podíl lokálních topenišť. Doprava, zejména podél dálnice D8, a průmysl, jako je chemický sektor v Kralupech nad Vltavou a Neratovicích a tepelná elektrárna v Mělníku, patří mezi další hlavní zdroje znečištění v této lokalitě.

 

Do projektu je zapojeno dvanáct sídel v tomto zájmovém území, kde probíhají měření během topné sezóny:

 

Veltrusy

Dřínov

Panenské Břežany

Sedlec

Veliká Ves

Zdiby

Zlosyň

Předboj

Odolena Voda

Bašť

Úžice

Nová Ves

 

V každém z těchto sídel byly identifikovány tři problematické lokality pro provádění měření. Navíc je jedna stanice umístěna jako pozaďová, mimo dosah lokálních topenišť. Kromě toho jsou ve městě Veltrusy a v obci Předboj umístěny dvě meteostanice, které monitorují celou měřenou oblast z hlediska vlivu počasí.

 

Cílem našeho projektu je vytvoření online monitorovacího systému, který podléhá pravidelné kontrole akreditovanou laboratoří VŠB TU Ostrava. Naměřené koncentrace jsou systematicky zaznamenávány a přenášeny do veřejného portálu, kde jsou srozumitelně interpretovány široké veřejnosti a zároveň jsou data uložena tak, aby byla dostupná v archivu pro budoucí potřeby.

Přejít nahoru