MEDIÁLNÍ VÝSTUPY

Koridor D8, lokální měření kvality ovzduší s důrazem na problematiku vytápění domácností

Opět přinášíme krátké video, kde najdete další informace o projektu měření.

Monitoring kvality ovzduší v obci Odolena Voda

Další obcí, kde probíhá měření kvality ovzduší v rámci projektu CleanAir D8 je obec Zdiby. Nachází se ve Středočeském kraji Kolem je dálnice D8 a plánovaná vysokorychlostní trať (VRT) Praha - Drážďany. K tomu se přidávají lokální topeniště. Opět přinášíme krátké video (cca 3 min.!), kde najdete další informace o měření v obci Odolena Voda.

Monitoring kvality ovzduší v obci Zdiby

Další obcí, kde probíhá měření kvality ovzduší v rámci projektu CleanAir D8 je obec Zdiby. Nachází se ve Středočeském kraji a její zatížení dopadem liniových staveb je obrovské! Blízkost dálnice D8, letecký koridor, do budoucna i dálnice D0. A k tomu lokální topeniště. V obci máme celkem 3 měřící stanice. Opět přinášíme krátké video (cca 3 min.!), kde najdete další informace o měření v obci Zdiby.

Český rozhlas

Exkluzivní reportáž o projektu CLEAN AIR D8 byla 24. listopadu vysílána na všech stanicích Českého rozhlasu.

Začal projekt CleanAir D8

Dne 7.12. 2023 oznámil spolek měst a obcí KORIDOR D8 spuštění projektu CleanAir D8 na měření kvality ovzduší ve Středočeském a Ústeckém kraji. Jeho hlavním záměrem je monitoring ovzduší s důrazem na lokální topeniště v okolí dálnice D8 a v souběhu s ní projektovanou vysokorychlostní trati (VRT) Praha - Drážďany. Období pro začátek měření nemůže být vhodnější! V podzimních a zimních měsících totiž tyto obce čelí největším výzvám spojeným s vysokými koncentracemi škodlivin ve vzduchu. První data budou k dispozici už na začátku příštího roku. Využijí se pro plánování a implementaci opatření ke zlepšení kvality ovzduší v regionu.

Přejít nahoru