KORIDOR D8, LOKÁLNÍ MĚŘENÍ KVALITY OVZDUŠÍ S DŮRAZEM NA PROBLEMATIKU VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ, STŘEDOČESKÝ KRAJ

Cíle projektu

 

Pomocí sítě senzorického měření monitorujeme kvalitu ovzduší ve 12 obcích a městech Středočeského kraje s důrazem na problematiku vytápění domácností, tzv. lokálních topenišť.

 

Provádíme systematický monitoring kvality ovzduší na 36 dlouhodobě nejvíce zasažených místech. Měření je současně ověřeno referenčním měřením.

 

Kontinuálně sledujeme zdroje vzniku a šíření prachových částic PM1, PM2,5 a PM10, které obsahují škodlivé látky pro lidský organismus.

 

Na projektu spolupracujeme s VŠB TU Ostrava, odborným partnerem projektu, zajišťujícím analýzu a interpretaci naměřených dat.

 

Výsledky měření jsou zanášeny do online monitorovacího systému, který je provozován autorizovanou skupinou a podléhá kontrole akreditované laboratoře VŠB-TUO.

 

Veškerá data jsou zveřejňována na veřejného portálu a jsou interpretována široké veřejností, včetně jejich archivace.

 

Na základě získaných dat připravujeme doporučení, ke zlepšení stavu ovzduší.

 

Zapojené obce a města

 

Veltrusy

Dřínov

Panenské Břežany

Sedlec

Veliká Ves

Zdiby

Zlosyň

Předboj

Odolena Voda

Bašť

Úžice

Nová Ves

 

Problematika znečištění ovzduší je v České republice dlouhodobě jedním z prioritních témat ochrany životního prostředí, specifickým tématem je otázka znečištění ovzduší způsobeným nevhodným vytápěním domácností.

Přejít nahoru