Začínáme s projektem

Na počátku léta roku 2023 jsme úspěšně dokončili výběrové řízení na dodavatele technologií a prací pro náš projekt. Vítěznou firmou se stala společnost ENVItech Bohemia s.r.o., která ihned přistoupila k přípravné fázi projektu.

 

 

Před samotnou instalací senzorů je nezbytné absolvovat 40 denní testování jejich funkčnosti, což je povinná fáze, prováděná pouze subjektem s autorizací. V našem případě má tuto autorizaci Český hydrometeorologický ústav. Během tohoto testovacího období jsou senzory vystaveny různým povětrnostním podmínkám a zároveň se prověřuje jejich přesnost. Po úspěšném dokončení testování mohou být senzory nainstalovány na předem vytipovaná místa. Sběr dat samotný probíhá od listopadu 2023 do konce dubna 2024, což zahrnuje období topné sezóny.

 

 

Fotografie zobrazuje proces testování funkčnosti senzorů pomocí metody srovnávacího měření, kterou označujeme jako souměření.

Přejít nahoru